Uitgeverij Kaetshaag

Uitgeverij Kaetshaag

Uitgeverij Kaetshaag is mijn uitgeverij. Het is een uitgeverij van historische publicaties.

In 1994 heb ik mijn eerste boekje uitgegeven. Dat boekje was de neerslag van de culturele middag ‘Het Eigene van Culemborg, van 1318 tot 1993’, die op 10 juli 1993 werd georganiseerd in theater De Fransche School.

Het werd een middag vol vaart en vuurwerk. In acht flitsende bijdragen – van niet langer dan tien minuten – werden de toehoorders de historie en eigenheden van Culemborg aangereikt.

Het boekje is jarenlang een gewild, niet te duur geprijsd, weggeef-kadootje geweest. Er zijn er dan ook vele honderden van verkocht.

Zegel van Gijsbrecht van Kaets, 1318

Zegel van Gijsbrecht van Kaets, 1318

Sinds 2010 is de naam van de uitgeverij ‘Kaetshaag’. Het is een moderne schrijfwijze van Caetshage, met een bewuste keuze voor een ‘K’ in plaats van een ‘C’.

Het kasteeltje Kaetshage, gelegen tussen het oude watertje de Meer en de latere watertoren, was de kern van de heerlijkheid van Gijsbrecht van Kaets. Zijn goederen lagen op de oude, hoge bewoningsgrond op Het Zand, en hij had rechtsmacht in een derde gedeelte van het Culemborgse Veld. Ook was hij ‘heer’ van een gedeelte van Beusichem.

Ic, Ghisebrecht van Kaets… schrijft hij in 1315. Gijsbrecht is niet oud geworden. Hij was geen ‘ridder’, evenmin als Johan van Bosinchem, zijn zwager, die Culemborg in 1318 stadsrechten gaf.
Beide mannen bleven ‘knapen’, dus ridders in spe.

Gijsbrecht komt voor in de jaren 1301 tot 1336. Vermoedelijk is hij omstreeks 1286 geboren, zodat hij bij overlijden maar goed vijftig jaar was.
Uitgeverij Kaetshaag houdt de herinnering levend aan deze ‘andere’ heer van Culemborg.

Bert Blommers

Zie Culemborgse Historie Reeks voor de uitgebrachte en voorgenomen publicaties.

 

Reacties zijn gesloten.