Publicaties

Een greep uit mijn boekwerken, artikelen en lezingen

Bert Blommers 1994

Bert Blommers 1994

In 1984 schreef ik mijn eerste artikel over de geschiedenis van Culemborg. In de ruim dertig jaar daarna zijn dat er nog vele (bijna 80) meer geworden.

Mijn studie Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht heb ik in 1989 afgerond met een doctoraal-onderzoek naar de regenten van de stad en het graafschap Culemborg in de achttiende eeuw. De scriptie beschrijft de regenten, met hun families, carrières en sociale positie, tegen de achtergrond van de bestuurlijke perikelen en maatschappelijke ontwikkelingen van die tijd.

In 1987 verscheen het eerste nummer van de Culemborgse Voetnoten, als halfjaarlijks bulletin van het toen jubilerende Oudheidkundig Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden. Ik ben er gedurende tien jaar de eerste en enige samensteller en redacteur van geweest.

Als journalist ben ik actief geweest voor de Culemborgse Courant en Extra Nieuws. In de laatste krant heb ik, totdat het blad in 2001 werd gestaakt, een rubriek Monumentenpraat gehad. Daarin zijn diverse Culemborgse historische zaken aan de orde gekomen.
Een boeiende discussie ontstond over de plaats van het oudste kasteel van Culemborg, dat even buiten de Goilberdingerpoort, aan de binnenzijde van de Westersingel moet hebben gestaan.

De laatste zes à acht jaar heb ik vele uren in vele archieven doorgebracht, voor mijn onderzoek naar de middeleeuwse heren van Culemborg. Dat heeft vele interessante vondsten en nieuwe inzichten opgeleverd. In de tussentijd ben ik – in 2014 – gaan werken aan een publicatie over het huis De Fonteyn en de figuur van Mr. Cornelis van Gaesbeeck en zijn familie.

Beide publicaties komen binnen afzienbare tijd in druk. Het boekje over De Fonteyn en het regentengeslacht Van Gaesbeeck verschijnt in 2019; het boek Rond de Culenborg komt een jaar later uit.

Schrijf je in op de nieuwsbrief. Je blijft dan op de hoogte blijft en je kunt als eerste intekenen.

Zelfstandige publicaties, in opdracht geschreven

Het gezicht van Nederland : Culemborg
Uitgeverij Uniepers, Abcoude 1993.

40 Jaar Poels. Een bijdrage aan de Culemborgse volkshuisvesting in de 20ste eeuw
Woningbouwvereniging Dr. Poels, Culemborg 1993.

Een wandeling door het oude Kuilenburg
Met A. Keizer en Z. van der Schagt, Kroezen Makelaardij, Beesd 1997.

Culemborg, op de grens van twee eeuwen
Uitgeverij Lorelax, Hilversum 1999.

Gezicht van Nederland 40 jaar poels Wandeling oude Kuilenburg Culemborg op de grens van twee eeuwen

Artikelen / bijdragen

Adviezen uit een onpartijdig hart. De grafelijke raden en de Culemborgse magistraatsbestelling onder gravin Louisa Anna (1695-1714),
in: De Drie Steden, regionaal-historisch tijdschrift voor Tiel, Buren en Culemborg, 5 (1984), no. 2, p. 18-21.

Het doel is Heerenhuizen te verkrijgen. De korte ontstaansgeschiedenis van het Voorburg,
in: A.L.J. Wijnhoven, Van Voorburg tot Triowijk. Bouwen in Culemborg rond 1900, geïllustreerd aan de hand van het werk van de architect Gijsbartus Prins. Uitgeverij Koolhof, Culemborg 1985, p. 48-56.

Een molen met vragen: Stellingmolen De Hoop,
in: Culemborgse Voetnoten, no. 1 (1987), p. 8-15.

Van boerenkredietbank tot bank van het industriële en verstedelijkte platteland.
[Rabobank Culemborg:] Al 75 jaar een gedegen schakel in de economische cirkelgang,
in: Culemborgse Courant, 18 september 1991.

Een sober feest voor alle geledingen
(viering Culemborg 650 jaar stad / 100 jaar spoorbrug, in 1968/’69),
in: Culemborgse Voetnoten, no. 9 (1993), p. 17-23.

Goede en beste Zeep voor een modicque Prijs. Geoctroyeerde zeepzieders in achttiende eeuws Culemborg,
in: A.J. Blommers (red.), Tot Beltjes Blijdschap. Een boekje open voor een tachtigjarige Kuilenburger. Bijzondere uitgave van De Drie Steden, regionaal-historisch tijdschrift voor Tiel, Buren en Culemborg, 15 (1994), no. 2, p. 24-31.

‘Het verzet in de Betuwe, dat was een groot netwerk’. Hulp aan onderduikers, sabotage en verzet in Culemborg, 1940-1945,
in: M.C.M. Bongaerts (red.), Culemborg ’40-’45. Culemborg & Oranje, Culemborg 1995,
p. 104-131.

Verdwenen wapenborden,
in: Culemborgse Voetnoten, no. 15/16 (1996), p. 2-10 / met Kees van Hattem.

Voor iedere kost-discipel; zeven gulden van de stad,
in: Culemborgse Voetnoten, no. 15/16 (1996), p. 11-15.

Pieter Beltjes’ jonge jaren: ‘En toen ben ik helemaal enthousiast geworden voor geschiedenis’
in: Culemborgse Voetnoten, no. 25 (2001), p. 3-12.

De middeleeuwse hofstede Caetshage en haar historie,
in: J.B. Hielkema e.a., Aanvullend Archeologisch Onderzoek op terrein Caetshage te Culemborg, onderzoeksrapport, ARC-Publicaties 70, Groningen 2003, p. 11-17.

De verwantschap Buren-Kuyc en de Hof te Malsen,
in: Mededelingen Historische Kring West-Betuwe 39 (2011), nr. 2, p. 45-68 / met dr. J.A. Coldewey (†)

Bakelbos, Steenoven en Redichemse veersteeg,
in: Wim Holleman, Wist je dat hier vroeger de Oude Lek liep? De zoektocht van meneer Hoek, Culemborg 2012, p. 59-68.

Voorburg tot Triowijk Verpondingskaart 1810 Culemborg '40-'45

Lezingen

Een draad door de eeuwen: de geschiedenis ligt op straat,
10 juli 1993, culturele middag in Fransche School.

Das Bruch von Weerde: Ein Stueckchen Culemborg an der Alten Issel,
19 april 1996, feestrede viering 700 jaar Wertherbruch, Duitsland.

De heren van Buren, ridders en bankiers,
28 september 1998, lezing hist. ver. Pasqualini, Buren.

Over de geschiedenis van Culemborg wordt veel onzin verteld,
22 maart 2001, lezing Voet van Oudheusden, Culemborg.

Woelen in Heilige grond: Kaetshage en de heren van Kaets,
22 februari 2005, lezing Voet van Oudheusden, Culemborg.

Buren, Kaets of … Bosinchem ? Beusichem: dorp met een complex middeleeuws verleden,
16 november 2010, lezing hist. ver. Pasqualini, Buren.

Oude heren, nieuwe heren. Malsen in andere handen [Kuyk, Bentheim, midden 12e eeuw],
15 november 2011, lezing Hist. Kring West-Betuwe, Geldermalsen.

Het landschap als verteller. Fietsen langs dijken en polderwegen,
7 september 2012, lezing op de vooravond van Monumentendag, Culemborg.

Buchell - helmteken Varkensmarkt 1916

 

 

Reacties zijn gesloten.