Culemborgse Historie Reeks

Culemborgse Historie Reeks

Uitgeverij Kaetshaag is uitgever van de ‘Culemborgse Historie Reeks’. Het logo van de uitgeverij is de Heraut Culemborg uit de kroniek van Floris I van Pallandt.

De Culemborgse Historie Reeks wil een handreiking zijn aan al wie belangstelling heeft voor de Culemborgse historie. En wie die nog niet heeft, beoogt zij zover te krijgen. Er zijn boeiende thema’s te over.

Heraut Culemborg

Reeds verschenen

In Culemborgse Historie Reeks verscheen in 1994:

Het Eigene van Culemborg

‘Culemborgers, gij zijt een apart slag mensen’ Het is maar dat u, Culemborger, Kuilenburger of vreemdeling het weet. Het eigene van Culemborg, daarover gaat dit boekje met voordrachten en interviews. ISBN 978-90-802038-1-5

Culemborgers, gij zijt een apart slag mensen
Het is maar dat u, Culemborger, Kuilenburger of vreemdeling het weet.
Het eigene van Culemborg, daarover gaat dit boekje met voordrachten en interviews.

ISBN 978-90-802038-1-5
De titel is reeds lang uitverkocht.

Te verschijnen in 2019

Voor het komende jaar staan twee lang verwachte boektitels op stapel.

Uit het huis ‘waer de Fonteyn uything’

Een geschiedenis van de Culemborgse regentenfamilie Van Gaesbeecq
Auteurs: A.J. Blommers en P.J.W. Beltjes

Uit het huis ‘waer de Fonteyn uything’ Een geschiedenis van de Culemborgse regentenfamilie Van Gaesbeecq Auteurs: A.J. Blommers en P.J.W. Beltjes

Culemborgse Historie Reeks, no. 2
Boekformaat 25 x 25 cm., 132 pagina’s, met vele illustraties in kleur.
ISBN 978-90-802038-2-5

Najaar 2019 verschijnt het boekje Uit het huis ‘waer de Fonteyn uything’.

Het is het verhaal van een Culemborgse regentenfamilie, waaruit zowel Jan van Riebeeck als Mr. Cornelis van Gaesbeeck zijn voortgekomen. De eerste was in 1652 de stichter van de Kaapkolonie. De laatste was een Culemborgse burgemeester, die in 1728 naar Batavia ging en er in 1734 als President van het Hof van Justitie overleed. Zijn rouwbord, dat in de Hofkerk van het Kasteel van Batavia heeft gehangen, kwam in 2014 naar Culemborg terug en hangt sindsdien boven de schouw in het huis De Fonteijn.

Het huis De Fonteijn in de Achterstraat, beter bekend als het Jan van Riebeeck-huis, was in de zeventiende eeuw het huis en kantoor van de notaris en procureur Govert Anthonisz. Hij is de aartsvader van de familie van Gaesbeeck.

Bert Blommers achterhaalde twee ongepubliceerde artikelen van mr. Pieter Beltjes (1914-1999) over het huis en de familie, en maakte ze voor publicatie geschikt. Hijzelf schreef over Mr. Cornelis van Gaesbeeck, ‘een Indiëganger uit een Culemborgse familie van notarissen en grafelijke ambtenaren’ en over ‘Pieter Beltjes en Jan van Riebeeck’.

Schrijf je in op de nieuwsbrief om van het laatste nieuws rond dit boek op de hoogte te blijven!

Rond de Kulenburg

Rond de Kulenburg: ridders en ontginningen tussen Linge en Lek, 1100-1318
Samenstelling en redactie: A.J. Blommers.

Johan van Bosinchem, die Culemborg in 1318 stadsrechten gaf

Johan van Bosinchem, die Culemborg in 1318 stadsrechten gaf

Culemborgse Historie Reeks, deel 3.
Omvang: 288 pagina’s, met vele nieuwe illustraties, kaarten en overzichten.
ISBN 978-90-802038-3-5

In 2020 verschijnt ‘Rond de Kulenburg’, het – lang verwachte – standaardwerk over Culemborg in de Middeleeuwen.

Een boek over Culemborg rond 1300, dat nieuwe inzichten biedt in het ontstaan van Culemborg en de periode voor de stadsrechtverlening.
Met bijdragen van deskundige auteurs: Pieter Beltjes, John Mulder, Bas van Bavel, Bert Blommers, Jacob Kort en Ellen Palmboom.

Schrijf je in op de nieuwsbrief om van het laatste nieuws rond dit boek op de hoogte te blijven!

Middeleeuwse Culemborgse heren in aanbidding

Middeleeuwse Culemborgse heren in aanbidding

Het kerkhof van Paveie

Het kerkhof van Paveie

 

Reacties zijn gesloten.