Raadsels rond de Nieuwstad

1. nieuwstad - van deventer (1)

De Nieuwstad van Culemborg – dit is het omgrachte stadsdeel ten zuiden van de Binnenpoort – stelt de historicus nog altijd voor raadsels: vragen waarop niet zo een, twee, drie een antwoord is te vinden. Dat heeft alles te maken met haar ontstaansgeschiedenis. In feite is deze ‘Nieuwe stad’ namelijk…

Lees meer

Verdwenen wapenborden

Markante rouwborden uit het handschrift d'Ivoy

Tot 1797 hingen er vele rouwborden aan de muren in de Grote of Barbarakerk. Zij hielden de herinnering levend aan overleden voorouders. Veelal waren dat voorname burgers die het goed konden betalen. Het ophangen van een bord kostte 12 gulden. Duurder was het zogenaamde ‘posen’, het overluiden van de doden….

Lees meer

De geschiedenis ligt op straat

Herdenken is van alle tijden. Culemborg bestond in 2018 zevenhonderd jaar, in 1993 was dit nog pas 675 jaar. Voet organiseerde op 10 juli van dat jaar een ‘culturele middag’ in de Fransche School. Het idee ervoor kwam van Henk Budde.Het thema van deze middag was ‘het Eigene van Culemborg’:…

Lees meer