De geschiedenis ligt op straat

Herdenken is van alle tijden. Culemborg bestond in 2018 zevenhonderd jaar, in 1993 was dit nog pas 675 jaar. Voet organiseerde op 10 juli van dat jaar een ‘culturele middag’ in de Fransche School. Het idee ervoor kwam van Henk Budde.Het thema van deze middag was ‘het Eigene van Culemborg’:…

Lees meer

Culemborgse Geschiedenis Quiz

Bert Blommers en Herman Wevers

Wat weet jij over … ? Culemborg viert in 2018 zevenhonderd jaar stadsrecht. Dat betekent ook zevenhonderd jaar geschiedenis, waarin van alles gebeurd is. Niet iedere Culemborger weet daar evenveel van af. Het recente verleden is gemakkelijk; dat heb je wellicht zelf grotendeels meegemaakt. Misschien ben je nieuwsgierig geworden door…

Lees meer

Van graaf Waldger tot Paveien

Rechts van de opvallende bocht in de ‘Paveise kade’ stond het Kerkje van Paveien. De kade verbindt de Holderweg en de Lange Avontuurse weg.

Culemborg rond 1300 Na de Romeinse tijd was het westelijk rivierengebied schaars bevolkt. Er woonden alleen mensen op de hoge gronden langs de rivieren en op de oude stroomruggen. Deze hoge gronden werden van elkaar gescheiden door de tussenliggende wildernis van drassige kom- en veengebieden. Toen de bevolking begon te…

Lees meer