Een Stadsgezicht vol nieuwe verhalen

Stadsgezicht van Culemborg. Jan van Goyen, 1649 (collectie Rijksmuseum)

Op donderdag 21 september 2023 verzorg ik een lezing in de Fransche School. Deze lezing borduurt verder op de tentoonstelling ‘Culemborg Ongekend – anno 1649 ’ die van 1 juli tot 10 september in het Culemborgse Stadhuis te zien was. Centraal op deze tentoonstelling stond een stadsgezicht dat de schilder…

Lees meer

Opening expositie Culemborg Ongekend

Opening van de expositie – een verslag Op vrijdagmiddag 30 juni opende Daphne Bijvoet, wethouder Erfgoed van de gemeente Culemborg, de tentoonstelling ‘Culemborg Ongekend – anno 1649’. Deze expositie ‘bomvol nieuwe ontdekkingen’ van afbeeldingen van Stad en Kasteel, uit de zeventiende en achttiende eeuw, is deze zomer voor iedereen te…

Lees meer

Culemborg Ongekend

Tentoonstelling Culemborg Ongekend

Zomerexpositie in het Stadhuis Vanaf zaterdag 1 juli tot en met zondag 10 september is in het Culemborgse Stadhuis de expositie ‘CULEMBORG ONGEKEND – anno 1649’ te zien. Deze tentoonstelling staat in de hal van het Stadhuis en is vrij toegankelijk. De tentoonstelling zit, zoals in de pers werd gemeld,…

Lees meer

Raadsels rond de Nieuwstad

1. nieuwstad - van deventer (1)

De Nieuwstad van Culemborg – dit is het omgrachte stadsdeel ten zuiden van de Binnenpoort – stelt de historicus nog altijd voor raadsels: vragen waarop niet zo een, twee, drie een antwoord is te vinden. Dat heeft alles te maken met haar ontstaansgeschiedenis. In feite is deze ‘Nieuwe stad’ namelijk…

Lees meer

Verdwenen wapenborden

Markante rouwborden uit het handschrift d'Ivoy

Tot 1797 hingen er vele rouwborden aan de muren in de Grote of Barbarakerk. Zij hielden de herinnering levend aan overleden voorouders. Veelal waren dat voorname burgers die het goed konden betalen. Het ophangen van een bord kostte 12 gulden. Duurder was het zogenaamde ‘posen’, het overluiden van de doden….

Lees meer

De geschiedenis ligt op straat

Herdenken is van alle tijden. Culemborg bestond in 2018 zevenhonderd jaar, in 1993 was dit nog pas 675 jaar. Voet organiseerde op 10 juli van dat jaar een ‘culturele middag’ in de Fransche School. Het idee ervoor kwam van Henk Budde.Het thema van deze middag was ‘het Eigene van Culemborg’:…

Lees meer